Welkom bij HG Ulfima

HG Ulfima is gespecialiseerd in ultrafiltratiesystemen en -machines voor legionellapreventie in collectieve, prioritaire en niet-prioritaire, drinkwaterinstallaties. HG Ulfima is technisch zeer vooruitstrevend bij het omzetten van de wet- en regelgeving naar uiterst betrouwbare, zeer praktische en betaalbare oplossingen voor legionellabacteriepreventie. Als specialist op dit gebied zijn we in staat om gedegen en helder advies te geven, filtratiesystemen die volledig aan de wet- en regelgeving voldoen te ontwikkelen, te leveren én te installeren. Ook kunnen wij het onderhoud en de integriteitsbewaking van de systemen voor u verzorgen.

Gegarandeerde legionellabacterievang

Door filters toe te passen met een absolute bacterievang, wordt de veiligheid op het gebied van legionella gegarandeerd. Het HG Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat de filtratieinstallaties op afstand (on-site en online) bewaakt kunnen worden waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en storingen snel, adequaat en tijdig worden verholpen. Uiteraard voldoet het systeem hiermee aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de BRL-K14010-01. Bij traditionele spoelsystemen wordt met heet water gespoeld waarna het spoelwater in het riool wordt geloosd. Bij toepassing van de HG Ulfima filtratiemachine hoeft dit niet. Een besparing van veel water, energie en spoeluren.

Doordat we heel veel kennis hebben van de wet- en regelgeving en deze kennis toepassen in ons advies en onze installaties, voldoet uw installatie altijd aan de op dat moment geldende normen. Veiligheid, zekerheid en volledige ontzorging. 

    

webdesign: Artis